Giới thiệu »  Chính sách chất lượng

 Click on image to close windowClick on image to close window

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

 

Tổng công ty CP may Việt Tiến cam kết không ngừng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng và người lao động của mình bằng cách :

  •  Áp dụng đầy đủ, duy trì thường xuyên, cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng và trách nhiệm xã hội bao gồm cả môi trường làm việc, phúc lợi và lợi ích cộng đồng.
  •  Tuân thủ các luật định về trách nhiệm xã hội và các quy định khác mà công ty thừa nhận.


 
Trang chủ      |     Giới thiệu      |      Tin tức       |      Sản phẩm      |      Hỗ trợ KH      |     Sitemap Liên hệ
Thiết kế by VNNetsoft