Cơ cấu tổ chức


(1)  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Vũ Đức Giang (Chủ tịch )
 Nguyễn Đình Trường (Thành viên)
 Bùi Văn Tiến (Thành viên)
 Trần Minh Công (Thành viên)
 Phan Văn Kiệt (Thành viên)


(2) TỔNG GIÁM ĐỐC

 Bùi Văn Tiến

(3) PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 Trần Minh Công 
 Phan Văn Kiệt 
 Nguyễn Thị Tùng

(4) GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
 Nguyễn Ngọc Trung 
 Phạm Tuấn Kiên
 Phạm Thanh Hoan
 Lê Thị Hồng Yến
 Nguyễn Minh Tuệ
 Hoàng Mộng Long

(5) BAN KIỂM SOÁT
 Thạch Thị Phong Huyền ( Trưởng ban)
 Trần Thị Ngọc Dung (Thành viên)
 Hồ Ngọc Huy (Thành viên)
Trang chủ      |     Giới thiệu      |      Tin tức       |      Sản phẩm      |      Hỗ trợ KH      |     Sitemap Liên hệ
Thiết kế by VNNetsoft